ISSN: 2149-1755
Transforming vegetable wastes into bioplastics: An enviromentally friendly alternative for design and artworks
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İzmir, Türkiye
Yıldız Journal of Art and Design 2022; 1(9): 1-21 DOI: 10.47481/yjad.1084089
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this experimental study, bioplastic structures were obtained using vegetable wastes with a sustainable eco-friendly approach. The properties of the structures obtained in different ways using
vegetable wastes, which rarely exist in the literature, were examined. Surfaces with different colours, handle, appearances and textures were generated using natural wastes such as almond husk, olive pomace, onion (purple & yellow) skin, lemon pulp and peel, banana peel (pulp and fiber reinforced), tangerine peel (pulp and fiber reinforced), pomegranate peel (pulp and fiber reinforced), orange peel (pulp and juice), watermelon peel, radish peel, cucumber peel, tomato peel, lettuce, beetroot stalks, purple cabbage, avocado seed, artichoke leaves. It has been observed that these structures, which are obtained in various forms, have potential to design of different products and some artworks besides textile and fashion design in a unique, creative and innovative way.


Bitkisel atıkların biyoplastiklere dönüşümü: Tasarım ve sanat çalışmaları için çevre dostu bir alternatif
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, İzmir, Türkiye
Yıldız Journal of Art and Design 2022; 1(9): 1-21 DOI: 10.47481/yjad.1084089

Bu deneysel çalışmada sürdürülebilir çevre dostu bir yaklaşımla, bitkisel atıkları kullanarak biyoplastik yapılar elde edilmiştir. Ağırlıklı olarak kaynakçada az rastlanan bitkisel atıklar farklı şekillerde kullanılarak elde edilen yapıların özellikleri incelenmiştir. Bademin dış yeşil kabuğu, prina, soğan kabuğu (mor ve sarı), limon kabuğu ve posası, muz kabuğu (posası ve lif takviyeli), mandalina kabuğu (posası ve lif takviyeli), nar kabuğu (posası ve lif takviyeli), portakal kabuğu (posası ve suyu), karpuz kabuğu, turp kabuğu, salatalık kabuğu, domates kabuğu, marul, pancar sapı, mor lahana, avokado çekirdeği, enginar yaprakları gibi doğal atık malzemeler kullanılarak değişik renk, tutum, görünüm ve dokulara sahip yüzeyler elde edilmiştir. Çeşitli formlar verilebilen bu yapıların tekstil ve moda tasarımının yanı sıra farklı ürünlerin tasarımında ve bazı sanatsal çalışmalarda özgün, yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanılabilme potansiyeli olduğu gözlenmiştir.